Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 27 januari 2013

Amerikanska hemsidor om kemikalier!

Titta in på:

Healthy Stuff - Safer Chemicals, Healthy Families, a nationwide effort to pass smart federal policies that protect us from toxic chemicals. http://www.healthystuff.org/

Safe Mama - SafeMama™ should serve all parents as a resource to find information to help them protect their kids. With the onslaught of toy problems, lead paint, toxic chemicals and other health concerns popping up in the news, I wanted to create a site where parents can go to find what they need to make educated and informed decisions. http://safemama.com/

Healthy child -  Healthy Child Healthy World has been a national leader for nearly two decades, igniting a movement of awareness and responsibility. We inform and inspire millions of people to take action and create cleaner, greener, safer environments where children and families can flourish.
http://healthychild.org/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar