Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 27 januari 2013

Cocktaileffekten ska undersökas!

I juni i år skrev Miljöportalen här om att Formas beviljas 45 miljoner kronor till två projekt.

20 miljoner går till ett femårsprojekt för att studera den så kallade cocktail-effekten, alltså kombinationseffekten när flera olika kemikaliska ämnen samverkar. Det finns idag inte så mycket forskning om detta, bland annat för att det finns en stor mängd olika kemikalier att kombinera, men också för att halterna kan varieras.

Det är Åke Bergman, professor i miljökemi, som är ansvarig för projektet som heter "Bedömning av hormonstörade ämnen i blandningar med inriktning på sköldkörtelpåverkan - med katter som modell för människors inomhusexponering för kemikalier". Det andra projektet leds från Göteborg och handlar om biocider och metallers inverkan på utvecklingen av antibiotikaresistens.
‒ Det finns ett stort behov av kunskap inom dessa områden och det är glädjande att två starka forskargrupper nu kan ta sig an några av de stora utmaningar som kemikaliesamhället ställer oss inför, säger Anna Ledin, Formas huvudsekreterare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar