Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Allmänt om kemikalier

Under de senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Under samma tid har mäns spermieproduktion halverats och många sjukdomar har ökat dramatiskt. Otaliga studier tyder på ett samband men det tar alltför lång tid innan eventuella förbud införs och under tiden har kemikalieindustrin släppt hundratals nya kemikalier på marknaden. Att människan idag lever i ett kemiskt experiment är ingen överdrift, i genomsnitt finns ett hundratal kemikalier i våra kroppar. Men även om man aldrig kan bli kemikaliefri kan man banta halterna genom att göra aktiva val, inte minst i hemmet.

Idag är kemikalieindustrin den största globala ekonomin med 10 % av världsmarknaden och många studier kopplar ihop kemikalier med diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och autism samt barnlöshet.
Många företag inom kemikalieindustrin vill inte kännas vid de problem de orsakar och i många fall tar det många år innan forskning bevisar att en kemikalie är farlig och den förbjuds. Då brukar oftast ett liknande ämne komma som ersättare, vilka ofta är lika farliga.
Men det finns också en positiv utveckling. Allmänheten börjar bli mer medveten och fler krav ställs på företagen. Man kan själv påverka, genom att vara en aktiv konsument. Fråga gärna i butikerna om de har Bisfenolfria kvitton, om de har ftalatfria leksaker eller om deras möbler är utan bromerande flamskydd. Många företag håller på att förbättra sin medvetenhet satsar på att öka sitt ekologiska sortiment.
Många organisationer arbetar också aktivt med att informera och påverka företag, människor och politiker att begränsa kemikalieexponeringen. Naturskyddsföreningen har bland annat haft aktioner som ”Rädda mannen”.
I det kemiska experiment folk omedvetet är med idag, finns många frågor och få svar. Endast framtiden kan utvisa om människan kan överleva alla de sjukdomar hon själv skapat, om kemikalierna kommit för att stanna och om vi överlever dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar