Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 11 augusti 2014

Regnkläder: svar från Reima!

Jag fick det här svaret från Reima:

Vi i Norge har ett totalförbud för PFOA så det finns mycket små rester av detta ämne kvar i våra kläder, dock av den sorten som är av den kortare varianten ,inte den med de långa som inte naturen kan bryta ner. Då Norge har ett totalförbud för kläder med Fluorkarboner (och Norge är verkligen ett Reima land) har vi testat våra kläder mycket noggrant. Testerna visar att vi är med marginal under den tillåtna gränsen och de har godkänt våra kläder för försäljning i Norge
Läs svar från vår kvalitetsavdelning från Finland :
 
The Norwegians have placed a limit for trace values of PFOA (= one microgram/square meter of fabric) starting 1.6. 2014. The traces in our AW14 products are well under that limit. We have tested and double-tested this and are sure about it.
 
Summa är att: Ja , det finns Fluorkarbon i mycket små mängder (den med den kortare uppbyggnaden som naturen ska ha lättare att bryta ner än den gamla lite längre)
 
Vi har egna fabriker som vi lätt kan ha kontroll över och jobbar alltid med miljö och barnsäkerhetsfrågor på högsta nivå. Målet är alltid giftfria, kvalitetskläder som tål smuts och hårda tag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar