Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 18 november 2013

Kloka hem!

Jag har, i högerspalten på denna blogg, rekommenderat två tidsskrifter; Courage och Kloka hem. Courage kan jag i dagsläget inte finna någonstans att köpa, men Kloka hem lever i största välmåga.
 
Den tar upp många viktiga och intressanta frågeställningar om miljö, hållbarhet och kemikalier och värnar om kemikaliefria hem. Tidningen innehåller bland annat mycket byggtips, alternativa material och rejäla köptips. Jag är själv prenumerant och kan rekommendera den varmt.
 
I numret 5/2013 har de bland annat en artikel om hur man gör kemikaliebantar barnrummet, där de intervjuar Katarina Johansson (författaren till "Den onda badankan") och Kitty Jutbring.
 
 


De har även skrivit om fleece-plagg, där de informerar om hur mycket partiklar av plast som släpps ut varje gång vi tvättar ett fleeceplagg. Läs hela artikeln och besök deras hemsida med olika artiklar här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar