Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 12 maj 2013

Teflon i grillgallret - ingen trevlig krydda!

Aftonbladet uppmärksammar att flera galler som ginns på bl a ICA, Coop m fl och som återkallades ifjol, åter igen är på marknaden.

På bruksanvisningen till produkten står det att gallret inte får hettas upp över 280 grader.

– Jag tyckte det lät konstigt, en vanlig grill är ju ­betydligt varmare. Jag mätte när jag grillade nästa gång och glöden var över 500 ­grader, säger Nils-Gustav, som anmälde ärendet bl a till Livsmedelsverket.

Vid hög uppvärmning kan det bland annat frigöras gaser som är giftiga. Teflon består av till exempel perfluorerande ämnen, som är hormonstörande och inte försvinner från naturen.

Läs hela artikeln här.

Vill du läsa mer om perfluorerade ämnen, se Etiketten till vänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar