Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 1 maj 2013

Argument för att välja ekologiskt och kemikaliefritt!

Jag fick en förfrågan om att komma med lite argument för att ställa om till ekologiskt och/eller kemikaliefritt sortiment i livet. Nårgot att klura på, definitivt. Vad är det som driver mig (och andra) som tröttnat och gjort andra val i livet? Jag tänker så här:

Idag lever vi i västvärlden på lånad tid. Miljön är på dekis.Kemikalierna i våra liv påverkar oss på många sätt. Så en liten lista kan definitivt vara på plats!

Maten:

Idag äter vi massor av besprutad mat och Livsmedelsverket hittar fler och fler bekämpningsmedel i maten. I chili från Thailand fanns det t ex rester av 12 olika bekämpningsmedel. Dessa medel skadar de som odlar maten, naturen den odlas i, jorden och grundvattnet den är beroende av. Jorden utarmas, bina dör och odlarna blir sjuka/sterila. Och detta är bara i tillverkningsfasen. Den skördas sen med maskiner som smutsar ner. Därefter skeppas den jorden runt för att tvättas, förpackas och märkas innan den når vårt matbord. Då smutsas naturen ner ännu mer, genom koldioxidutsläpp via flyg, lastbil eller båt. Dessutom får odlarna en obefintlig ersättning för sitt arbete, det mesta av summan vi betalar täcker transporter, förpackning, varumärke och marknadsföring. Därför är det även socialt ohållbart att äta denna mat. När den väl når vårt bord är den gammal, näringsfattig (då den tvingats växa snabbt genom bekämpningsmedel) och besprutad. Och då har vi ännu inte tittat på all plast maten är förpackad i, en plast som innehåller ytterligare otrevligheter som ftalater och östrogen. Och som tar flera hundra år för naturen att bryta ner. Vad alla bekämpningsmedel gör i våra kroppar är det idag ingen som har full koll på, då man mäter varje kemikalies skadeverkan för sig, utan att ta hänsyn till de 100-talet andra kemikalier vi har i kroppen och hur de påverkar varandra.

Ser man till lite fakta så importerar vi upp till 70% av vår mat, samtidigt som vi bygger hus på en av världens bästa odlingsmarker. Skulle det bli krig imorgon har Sverige ingen matreserv. Under andra världskriget odlades det massor i våra städer, för att vi skulle ha färska grönsaker och frukter på bordet. Idag är vi betydligt mer sårbara.

Många pratar också om vad som är bäst; närodlat eller ekologiskt. Mat från Sverige är generellt mindre besprutat än mat utanför. Men det finns undantag, som potatis. Köper man närodlat är det alltså lite bättre. Köper man ekologiskt är den mindre bekämpningsmedel då grödorna inte besprutats. MEN inte heller ekologisk mat är ren, för idag finns våra bekämpningsmedel i alla grundvatten, jordar och i luften. Så helt säker blir man aldrig.

Naturskyddsföreningen listar massa nyttig info om jordbruk och mat, läs mer på deras hemsida. Under etiketten Kemikalier i mat på denna blogg hittar du mer matnyttig (!) information. Men kortfattat så är de värsta bovarna i butiken vindruvor, bananer, paprika, potatis, kaffe, kött och mejeriprodukter. Så om du inte orkar något annat, köp åtminstone ekologiskt inom de sektionerna. En del är lättfunna, andra svårare.

Så mina argument kortfattat är: mindre miljöförstöring, mindre besprutad mat och mindre kött på matbordet bidrar till en gladare planet, friskare människor och en miljövänligare livsstil. Dessutom, om man väljer att odla lite själv, får barnen och man själv, en ökad förståelse för vad som behövs för att lyckas, när på året olika grödor finns och vilka utmaningar vi står inför.

Barnen:

Leksakerna i våra barns rum är så fylla med kemikalier att vår regering blivit orolig och har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vår närmiljö ska bli giftfri. Det arbetas fram förslag på bl a blyfria smycken och Bisfenolfria barnmatsburkar. Men man kan utan överdrift säga att vi är 30 år försenade. Idag är leksakerna fulla med bly, kvicksilver, ftalater, PVC, parfym och flamskyddsmedel till den milda grad att det är mätbart i dammtussarna. Barnrummet är idag husets mest förorenade rum. Tittar man till kläderna är några av våra vanligaste kedjor långt framme i sin utveckling när det gäller att förbjuda farliga kemikalier. Men textilindustrin är idag den största miljöboven när det gäller förorenade vattendrag, inte minst i Asien, Indien och Sydamerika. Och kontrollen vid införsel av varor är väldigt slentrianmässig vilket de jämna larmen vittnar om.

Barnen är de mest känsliga människorna när det gäller kemikalier. Men våra myndigheters rekommendationer om vad våra kroppar tål, utgår från en genomsnittsman på 75 kilo. Idag vet man att barn påverkas redan som foster i sina mammors magar. Och på grund av deras låga kroppsvikt har de mycket högre halter av kemikalier än vuxna har. Hur långt regeringen än kommer har vi ett par generationer, från 50-talet och framåt som idag påverkats av kemikalier redan som barn. Så länge lagstiftningen haltar bör du som förälder göra oerhört aktiva val. Välj ekologiska, europeiskt producerade leksaker, ge ekologisk mat, handla begagnade kläder och förtvätta alltid. Minska på plasten, elektroniska leksaker och nya kläder.

Läs mer här och här samt under etiketten Kemikalier i leksaker samt Kemikaliebanta ditt hem.

Mina argument är alltså: för att få ha friskare barn, med mindra astma och allergi, som inte ska bli sterila i vuxen ålder, som ska få leva ett rikt liv, kräver det att vi som föräldrar skyddar dem på alla sätt. De tål kemikalierna ännu sämre än vi och idag vet vi ingenting om hur våra barn kommer må i vuxen ålder, då vi aldrig varit så miljöförgiftade som nu.

Hygienartiklar:

Det vi kletar på våra kroppar varje dag, inte vill vi väl bli sjuka av dem eller förgifta grundvattnet? Men det blir och gör vi. Många skönhets- och hygienartiklar innehåller många hormonstörande och allergiframkallande ämnen. och även om de är ofarliga för oss skadar de fiskar och andra vattenlevande organismer. Idag är inte vattenreningsverken lämpade för allt det vi sköljer ut genom dusch och vask. Till exempel är Sodium laureth sulfate uttorkande för din hårbotten och farlig för vattenorganismer, parabener liknar östrogen och kan ställa till med bekymmer osv.

Så argumentet är lätt här. Jag vill må bra, jag vill inte lagra skit i min kropp (som sedan går över till mina barn under graviditeten), jag vill inte förstöra grundvattnet eller förgifta fiskar.

Kläder:

Kläder är en riktig miljöförstörare på alla plan. Vid tillverkningen går det åt massa vatten och kemikalier. Länder som tillverkar mycket textilier är gravt utsatta för föroreningar och följdsjukdomar. Tyvärr slutar inte miljöförstöringen där för varje gång ett plagg tvättas utsöndras saker som förorenar vattnet. Dessutom hittas det, med jämna mellanrum, farliga ämnen både i våra kläder och skor. Så köp begagnat och ekologiskt i första hand, europeiskt tillverkat i andra hand.

Argumenten för att köpa bättre versioner och begagnat handlar alltså mycket om att minska mitt  fotavtryck på jorden & slippa bli sjuk av mina kläder.

Elektroniska produkter:

En av de största miljöbovarna på vår planet är all elektronik. Från noll mobiler 1970 till över 3 miljarder mobiler nu. Med en livslängd på 2-3 år. Den matten är inte så svår att göra. Bara i EU produceras 8,7 miljoner ton elektroniska sopor varje år. Endast 25 % av detta avfall samlas in, återanvänds och återvinns trots att dessa sopor innehåller en rad giftiga ämnen och kemikalier, och klassas som farligt avfall. En stor del av avfallet hamnar istället på soptippar i Afrika eller Asien och förstör naturen och skadar människor. Dessutom avsöndrar elektroniska produkter en massa obehagliga ämnen när vi använder dem. Bly, kromium, klorin, nickel och mycket mer. Vilket sprids i vår inomhusluft. Därför ska man alltid vädra ett par veckor efter att man köpt nya teknikprylar.

Så jag tycker nog att när man börjat förstå sammanhanget och följderna av vår konsumtion, av alla kemikalier vi har i saker och hur de påverkar oss, så kan jag inte förstå hur man väljer att stoppa huvudet i sanden. Detta är mitt absoluta huvudargument.

1 kommentar:

  1. Många, många tack! Det här kommer att citeras både en och två gånger.

    /Rebecka

    SvaraRadera