Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 22 maj 2013

Garvat läder och konstläder inget bra för dem som tillverkar dem

Agenda har gjort ett reportage om detta som handlar om en förort till Dhaka i Bangladesh där en halv miljon människor är beroende av skinnindustrin. Många arbetar under rent livsfarliga förhållanden. De utsätts för olika gifter och utsläppen från fabrikerna går rakt ut i floden. Få blir över 50 år och i princip alla har olika sjukdomar.

Som exempel kan nämnas att kvicksilver används för infärgning av blått, vilket varit förbjudit på många håll i världen i över 20 år. I filmen står arbetarna i denna vätska upp till vaderna. De går i flip-flop och har inga handskar.

Agenda har gjort ett viktigt reportage om detta.

Se videon och läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar