Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 17 februari 2013

Vi hamnar i klimakteriet i förtid p g a gifter

En studie i Virginia visar på ett samband mellan vissa halter av kemikalier i kroppen och att man kommer tidigare i klimakteriet. De som hade höga halter av PFC hade lägre halter av östrogen,  d v s någon form av hormonell störning. En mätning i USA visar att 98 procent av alla vuxna har mätbara koncentrationer av PFC.

PFC (Perfluorkarboner) är släkting med PFOA. PFC är till viss del förbjuden idag men ersatt med liknande ämnen med samma egenskaper. Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar