Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 12 februari 2013

Hur mår kemiindustrin?

Av de saker jag tagit upp hittills under kategorin "Världen och Människan" kan man enkelt konstatera att kemikalieindustrin mår bäst av de tre.

För er som sett Erin Brockowich, säger jag, ja, så ser verkligheten ut på många ställen över världen.

Kemikalieindustrin har idag en enorm lobbyverksamhet, minst i klass med de ökända cigarettföretagens. Industrin sitter inne med enorma summor pengar, vilket är ett oerhört effektivt maktvapen. När REACH (EU:s kemikalielagstiftning) skulle läggas fram satte kemikalielobbyn igång en massiv kampanj. CEFIC, den europeiska kemiindustrins bransch- och lobbyorganisation, gick i spetsen, med seminarier, workshops, möten, frukostar, luncher, middagar, brev, mail, telefonsamtal, fabriksbesök och pressreleaser, berättar Inger Schörling, medlem i Europaparlamentet. På möten satt lobbyister på första bänk och hånlog mot sina motståndare. De skrattade, kommenterade högt, lämnade salen under pågående möte - all härskarteknik som fanns att tillgå. CEFIC skrämde folk med massarbetslöshet, ekonominedgång, de förespråkade en frivillig övergång till mindre farliga kemikalier, de nedvärderade underlaget till lagförslaget och forskningen som varnade för kemikaliers hälsohot och så vidare. Inger Schörling benämndes som en av de "Svenska häxorna" av tysk press, ett av kemiindustrins största tillberkningsländer. När REACH väl genomfördes hade de fått igenom många försvagningar. Den värsta av alla var att försiktighetsprincipen inte skulle tillämpas.

Kemiindustrin slipper därmed bevisa att en kemikalie är farlig innan den släpps på marknaden. Det åligger istället fortfarande forskare och myndigheter, vilket kräver år av undersökningar och hög bevisbörda. Idag finns endast 150 av 100 000 ämnen på REACH:S lista över farliga kemikalier. Och det tillkommer ett drygt 50-tal/år.

Idag är kemikalieindustrin den största ekonomin med 10 % av den totala världsekonomin. Ett par jättar dominerar, även om Asien är på stark frammarsch. Lite fakta om några av de största företagen idag följer här.

USA:

Dow Chemical: Finns i 175 länder och har över 50 000 anställda. Omsättning 2011 var 59 miljarder dollar. Deras motto är: "Att lidelsefullt förnya det som är väsentligt för mänskliga framsteg genom att erbjuda hållbara lösningar till våra kunder". Tillverkar jordbrukskemikalier, olika plaster och kemikalier. Dow Chemical var leverantör av napalm till USA:s krigföring under Vietnamkriget och låg också bakom det avlövningsmedel som kallas Agent orange, som orsakade enorma skador inte minst på ofödda barn när gravida kvinnor fick i sig det. Företaget producerade även bekämpningsmedlet 1,2-Dibromo-3-kloropropan, som orsakar sterilitet.

Du Pont: Världens största kemikalieföretag 2011 med 70 000 anställda och en omsättning på 39 miljarder dollar. DuPont är världens mest framgångsrika företag inom syntetiska material och har bland annat utvecklat produkterna/varumärkena lycra, spandex, teflon, kevlar, neopren, freon och nylon (polyamid). Befolkningen nära deras fabrik är svårt sjuka och det uppdagades att de, sedan 60-talet, släppt ut kemiska ämnen i dricksvattnet. Detta ledde till en stor rättegång där de dömdes till skadestånd på 350 miljoner dollar, vilket motsvarade 10% av deras nettovinst det året.

ExxonMobil: Världens största petroleumtillverkare med 82 000 anställda och en omsättning 2011 på 486 miljarder dollar. Är mest känd för det stora oljeutsläppet i Alaska 1989 där 35.000 ton olja läckte ut och hundratusentals sjöfåglar och andra arter dog. För att reparera samtliga skador krävs nästan 5 miljarder euro, men i de rättsliga instanserna har skadeståndet sänkts till 2,5 miljarder dollar, vilket ExxonMobil drog in i vinst på två dagar. I Kamerun har flera floder och vattendrag har förorenats och människor drabbats av hälsoproblem då gas utvunnits av bolaget ExxonMobil.

Great Lake Chemicals: USA:s största tillverkare av bromerande flamskyddsmedel. Idag ingår Great Lake chemicals i Chemtura corporation som har 4500 anställda och en omsättning på 3 miljarder dollar 2011. Från början ingick flamskyddsmedel i blyad bensin men när den förbjöds var de tvungna att komma på ett nytt användningsområde. Först lanserades det som bekämpningsmedel men totalförbjöds snabbt efter att ha förgiftat grundvattnet i flera delstater. Då lanserade man det som flamskyddsmedel istället. Trots att de första hälsolarmen kom redan på 70-talet är de bromerande flamskyddsmedlen en av de kemikaler som är vanligast förekommande i damm, blod och bröstmjölk. Ett fåtal är förbjudna medan drygt 70 stycken fortfarande är tillåtna.

Europa:

Bayer: Ett tyskt kemiföretag med huvudsaklig inriktning på läkemedel och trädgårdskemikalier. Antal anställda 110 000 och omsättningen 2006 var 27 miljarder euro. Tillverkade senapsgas under 2:a världskriget, som gav brännskador och cancer. Förlorade sina utländska fabriker efter 2:a världskrigets slut. Bayers största framgång är Aspirin och Heroin men de har också blivit mycket kända för sitt stora engangemang inom elit- och breddidrott. Företaget sponsrar Bundesliga-laget Bayer Leverkusen som från början var företagets eget lag.

BASF: En tysk kemikoncern med 104 000 anställda och en omsättning på 51 miljarder euro 2009. Ett av världens ledande tillverkare av färgmedel. Bland färger man tagit fram märks bland annat azofärgämnen som är mycket vanliga i livsmedel och starkt allergiframkallande. Fyra av de värsta förbjöds av Sverige men blev tillåtna igen när vi gick med i EU, vilket starkt kritiserats. Företaget har de senaste åren expanderat i USA och Asien och har gått från kassettband och läkemedel till att fokusera på ren kemikalietillverkning.

Akzo Nobel: Finns i mer än 80 länder och har 55 000 anställda. Omsättningen 2010 var på 14,6 miljarder euro. Tillverkar färg, bland annat under varumärkena Nordsjö och International samt kemikalier, bland annat salter, till exempel JOZO Salt konsumentsalt och råvaror till annan kemisk industri. 2011 skedde två olyckor i Sverige som resulterade i att 46 ton av ämnet etylenoxid (färglös gas som är giftigt och cancerframkallande) rann ut i en fjord och i havet.  De bötlades med 500 000 svenska kronor för oaktsamhet.

INEOS: Har 15 500 anställda och en omsättning 40 miljarder dollar. Tillverkar bland annat klor samt är Europas största PVC-producent. Enligt dem är PVC klimatsmart och de flesta svenska hem har något från Ineos, oftast i rören under diskbänken, i något av golven, i fönsterprofilen eller i kablarna.

Shell: Företaget består av ett antal dotterbolag inom petroleum, naturgas och petrokemisk industri, med ett stort intresse för olika energialternativ. Det är världens näst största petroleumbolag efter ExxonMobil. Har 97 000 anställda och en omsättning 2011 på 470 miljarder dollar.  1996 väckte flera människorättsgrupper åtal mot Shell, ställda till svars för brott mot mänskliga rättigheter i Nigeria. Anklagelserna innefattade summariska avrättningar, brott mot mänskligheten och tortyr. Under 2009 gick Shell med på att betala 15,5 miljoner dollar i en juridisk uppgörelse. Shell har inte accepterat något ansvar över anklagelserna mot dem eller den grova miljöförstöring de bidrar till i Nigeria. Svenska Shell såldes 2010 och är mest känt för sina bensinstationer. Shells svenska raffinaderi ligger i Göteborg, en anläggning som raffinerar cirka 4 miljoner ton råolja per år till gasol, bensin och etanol.

BP: Är världens tredje största petroleumbolag efter ExxonMobil och Shell. Antalet anställda uppgår till 80 000 och omsättningen 2011 var 386 miljarder sollar. 2010 drabbades BP av en stor olycka då en av bolagets inhyrda oljeplattformar exploderade och sjönk i Mexikanska golfen vilket resulterade i ett oljeutsläppet på 65.000 ton. I december samma år stämde den amerikanska staten BP och fyra andra företag för den katastrofala oljeläckan. Tyvärr kandiderar den inte ens på en tio-i-topp-lista över de värsta oljeutsläppen i världen.

Asien:

Mitsubishi Chemicals: Ett japanskt företag 54000 anställda och en omsättning på 270 miljarder dollar. Ingår i Mitsubishi-koncernen.

Formosa Plastics : Okänt antal anställda men enligt en osäker källa är omsättningen är 870 miljarder dollar. Tillverkar plast, främst PVC och är den största tillverkaren av PVC efter Shin-Etsu Chemical. Har även fabriker i bland annat USA. Företaget har orsakat stor skada då deras fabriker exploderat ett flertal gånger och anställda dött samt att de dumpat sitt giftiga material i bland annat Kambodja, där tre städers invånare dog kort efter giftutsläppet. Företaget är högrankad på en lista över de värsta miljöförstörande företagen i världen. På grund av sin internationella status (de flesta länder, däribland Sverige, erkänner inte landets regim) deltar inte Taiwan i några internationella miljööverenskommelser.

Detta var ett mycket litet axplock bland de kemikalieföretag vi har i världen. Bara i Europa finns över 30 000 kemikaliebaserade företag. Har kemikalierna kommit för att stanna? Definitivt. Kan vi människor påverka? Ja, genom bland annat olika frivilligorganisationer och protestlistor. MEN vi bör vara medvetna om att ett så enkelt val som våra pensionsfonder troligen stödjer flertalet av dessa företag. Jag hittade bland annat Formosa både hos till exempel Swedbank och Handelsbanken...

Ett visst mått av uppgivenhet slår en.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar