Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 25 februari 2013

Unga har fler gifter i sig

En unik studie från Världsnaturfonden visar att barn har högre halter av de nya kemikalier som finns i kläder, datorer, möbler och smink än äldre generationer. Tre generationers kvinnor i tolv europeiska länder har fått sitt blod testat. Det visade sig att samtliga hade 73 vanliga kemikalier i blodet. Ändå misstänks de minsta barnen vara mest utsatta.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar