Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 25 februari 2013

I dammet lurar kemikalierna!

En rad miljö- och hälsofarliga kemikalier döljer sig i dammet från tolv undersökta sovrum i tolv länder, däribland Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, Tanzania och Uganda. Inget hem var bättre än något annat, enligt Naturskyddsföreningens analys.

I dammtussarna, som analyserades i samma laboratorium, hittades både cancerframkallande och/eller hormonstörande ämnen, bland annat ftalater, nonylfenoler, bisfenol, metylkvicksilver, bly och kadmium.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar