Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 28 februari 2013

PFOA inandas till kroppen

Ett kemiskt ämne som finns i många impregneringsmedel och teflonpannor omvandlas i människokroppen till det skadliga fluorämnet PFOA. Det visar nu miljökemisten Helena Nilsson vid Örebro universitet, som har gjort omfattande blodanalyser av personer som utsätts för höga halter fluorämnen i sin arbetsmiljö.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar