Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 26 februari 2013

Ekologiska produkter med kemikalier i

Tyvärr garanterar inte märkning Ekologiskt att produkten är fri från kemikalier. Många ämnen ligger i gråzonen och ett av dem är Phenoxyethanol som bland annat finns i en av mina favoriter Burt´s Bees. På bloggen Naturligt snygg står det bland annat så här:

- Phenoxyetanol är en etoxilerad förening som tillverkas genom en reaktion mellan fenol (ett giftigt vitt pulver som skapas från bensen) och etylenoxid (en känd cancerogen). För varje syntetisk kemikalie som produceras finns det ett säkerhetsdatablad (MSDS, Material Safety Data Sheet), där man kan få information om kemikalien och dess potentiella faror. I säkerhetsinformationen om Phenoxyetanol kan man läsa att det är kraftigt irriterande för ögon och hud samt är farligt vid förtäring, inandning eller upptagning genom huden. Ämnet är giftigt för njurarna, nervsystemet samt levern och upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan orsaka skador på dessa organ samt andningsorganen. Vidare informeras det om att Phenoxyetanol kan orsaka reproduktiva defekter (utvecklingsdefekter på fortplantningsorganen). Några av riskerna som redovisas vid förtäring av ämnet är illamående, kräkningar, diarré, yrsel, huvudvärk, kramper, kollaps och koma.

Phenoxyetanol blir allt vanligare som konserveringsmedel i kroppsvårdsprodukter för baby och barn, även i sådana som marknadsförs som milda, säkra och barnvänliga. I USA gick FDA ut och varnade för att en salva innehållande Phenoxyetanol som marknadsförs till ammande mödrar med ömma och såriga bröstvårtor, kan orsaka problem i andningsorganen eller diarré och kräkningar hos barn. Vidare används fenoxyetanol som bedövningsmedel på fiskar i samband med veterinärbehandling eller konstgjord befruktning. Detta kan vara värt att tänka på då man spolar ut sina kroppsvårdsprodukter innehållande ämnet i avloppet… som sedan transporteras vidare till naturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar