Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 6 februari 2013

Fråga butiken du handlar i!

Som konsument har du rätt att få reda på om någon kemikalie som finns på REACH:s (EU:s kemikalielag) kandidatlista (förslag på ämnen som är farliga och ska förbjudas) ingår i någon av de produkter du köper.

På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer här om vad som gäller.

De har även lagt in en PDF som är lätt att skriva ut och lämna till butiken, den finner du här!

Ju fler som frågar desto mer blir företagen medvetna och tar tag i sin kemikaliepolitik.

Men du bör vara medveten att även om produkten är fri från de 138 kemikalierna på deras lista, betyder det inte att produkten är ofarlig. Dels kan den innehålla andra farliga kemikalier, dels kan den, trots garantier, ändå innehålla skadliga nivåer, vilket måna stickprov bevisat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar