Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 27 januari 2013

Skadliga nivåer av triklosan i floden Elbe

Epoch times skriver om höga halter av Triklosan i floden Elbe.

Triklosan har funnits på marknaden sedan 1972 men det var inte förrän 1998 som de första allvarliga effekterna upptäcktes.

Miljögiftet återfinns inte bara i avloppsvatten utan även i människans blodplasma och i bröstmjölk.
Ungefär 350 ton triklosan användes i EU-länderna 2005. Ändå har man ännu inte kontrollerat läget i stora delar av Europa.

Följ länken och läs mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar