Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Kemikalier i kläder

Det används stora mängder kemikalier vid varje steg i tex­tiltillverkningen. Det är inte ovanligt med 1-3 kilo kemikalier när en vanlig t-shirt produceras. Det tillsätts också ämnen till den färdiga produkten för att uppnå funktioner som anti­bakteriell eller vattenavvisande.
Man ska undvika plasttryck på kläder, de kan innehålla ftalater. När det gäller Gore-Tex är dessa i de flesta fall innehållande fluorerade kemikalier. Greenpeace tar just nu aktion mot stora klädföretag och har bland annat fått H&M, Zara och Levi´s att lova fasa ut farliga kemikalier i sin produktion till 2020.
Från fiber till färdig produkt sker tillverkningen i flera steg och i många processer är kemikalier inblandade, till exempel vid fiberframställning, blekning, färgning och tryckning. Kemikalier tillsätts ofta till den färdiga produkten för att uppnå olika funktioner, till exempel anti­bakteriell behandling av sportkläder, flamskyddsbehand­ling av möbeltextilier, impregnering av allväderskläder och medel för att motverka mögel vid transport och för­varing. Den största mängden kemikalier används i färgningsprocessen. Det visar en studie

Vissa kemikalier som används kan vara farliga både för hälsan och miljön. Astmatiker och allergiker kan vara extra känsliga för en del kemikalier i textilier. T ex ftalater, som är förbjudna i vissa leksaker men inte i kläder och skor.

Att välja ekologiskt eller att förtvätta kläderna 1-3 gånger minskar förekomsten av kemikalier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar