Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 27 januari 2013

Förpackningarna som läcker mest perflorerade ämnen

I en dansk studien har man undersökt ett stort antal matförpackningar från Sverige, Danmark och Kanada. Undersökningen redovisar både hur mycket perflourerade ämnen som finns i själva förpackningen, men även hur mycket som överförs till maten.

Flourföreningar eller så kallade perflourerade ämnen används i förpackningar för de ska stöta bort både vatten och fett. Perflorerande ämnen misstänks bland annat ge skador på nervsystemet.

IDen förpackningstyp som för över mest perflourerande ämnen är micropopcorn. Här är listan över de livsmedel som innehöll mest av ämnet.

Popcorn, Furuhill, 632 mikrogram/kilo mat
Popcorn, OLW, 2 400 mikrogram/kilo mat
Popcorn, Estrella, 306 mikrogram/kilo mat
Popcorn Blomberg Bills, 186 000 mikrogram/kilo mat
Kakförpackning på Subway*, 107 000 mikrogram/kilo mat
Rågbröd-mix, Finax*, 15 700 mikrogram/kilo mat
Pommes Frites från McDonald's**, 8 020 mikrogram/kilo mat

* Testad produkt är inköpt i Danmark.
** Testad produkt är inköpt i Kanada

Underlag Testfakta 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar