Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 27 januari 2013

Är dina träningskläder giftiga?

Må Bra har publicerat en artikel här angående träningskläder innehållande olika kemikalier!

De nämner bland annat att man ska akta sig för antibakteriella plagg, vars syfte är att hålla svettlukten borta. Men i många plagg används Triklosan och silverjoner som är konstaterat giftiga för vattenorganismer samt kan orsaka reproduktionsproblem och orsaka multiresistenta bakterier.

Vattenavstötande plagg är ofta behandlade med perfluorerade ämnen, vilka också är skadlifa, se mer under det ämnet på bloggen.

Dessutom har en studie, gjord av Kemikalieinspektionen, visat att 98 procent av de aktiva ämnena tvättas ur redan efter tio tvättar.

Fråga istället efter miljömärkta plagg när du handlar, gärna plagg märkta med Bra Miljöval, GOTS, EU Eco label eller Svanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar