Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Bekämpningsmedel största faran

Antalet fall av barncancer och missbildningar har ökat kraftigt, skriver forskaren Karin Skill och Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna.

I Latinamerika är oron idag stor över de kemiska bekämpningsmedel som används vid odlingar av genmodifierad soja.

Debatten om genetiskt modifierade organismer (GMO) har varit intensiv även inom EU i många år. Flera länder har infört nationella förbud mot GMO och har hävdat att detta skett med stöd av gällande regler, medan EU-kommissionen och andra länder menat att förbuden gått emot rådande EU-regler.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar