Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

fredag 23 januari 2015

Kemikalier i fotbollskläder!

Inför fotbolls-VM i somras släppte Greenpeace en rapport om kemikalier i fotbollskläder, där Nike och Adidas har 80% av marknaden. I rapporten har man gått igenom 33 olika produkter, där många vänder sig till barn.

- 21 par skor
- 7 fotbollströjor
- 4 par målvaktshandskar
- 1 fotboll

Man letade efter perfluorerande ämnen, ftalater, nonylfenoletoxylater, dimetylformamid, organotin och antimon.

Resultaten var mycket nedslående.
- 13 par av fotbollsskorna och två par av målvaktshandskarna hade halter av perflourerande ämnen, ovanför gränsvärdet.

- Nonylfenoletoxylater återfanns i 16 par av skorna, två par av målvaktshandskarna, i en tröja samt i fotbollen.

- Ftalater fanns i alla skorna, tre par av målvaktshandskarna samt fyra av tröjorna.

- Dimetylformamid återfanns i alla skorna.

Både Nike och Adidas gick med i Greenpeaces Detox-kampanj 2011 men beskylls nu av Greenpeace att ge ihåliga löften och att inte ta ansvar. Trots det presenterar företagen sig som miljövänliga och ansvarstagande. Puma däremot, arbetar aktivt för att minska kemikaliemängden i sina produkter och beröms av Greenpeace, för att gå i bräschen.


Läs hela rapporten här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar