Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

lördag 18 januari 2014

Många nyheter i korthet!

Under den senaste veckan har det kommit många nyheter gällande förekomsten av kemikalier i diverse produkter. Jag tänkte lista ett par av nyheterna i korthet här nedan.

Ekologisk mjölk innehåller mer Omega 3

En stor amerikansk studie visar att ekologisk mjölk innehåller 62 % mer omega-3 samt 25 % mindre omega-6 än konventionell mjölk. Studien, som pågick i 18 månader, gjorde 378 provtagningar på både konventionella och ekologiska gårdar i sju olika regioner i USA.

En viktig anledning är att det skiljer på det foder korna äter. Andelen omega-3 i mjölken ökar om korna får gå ute och beta, vilket är ett krav vid ekologisk produktion.

Idag får många i sig 20 gånger mer mjölk än fisk under en vanlig dag. Då blir mjölken en både bra och billig källa till omega-3, menar en av forskarna till studien.

Omega-3 används i kroppen till hjärna, hjärtklaffar och spermier och är vanligt förekommande i ex fet fisk medan Omega-6 är en viktig del i immunförsvaret vid rätt mängd. Får man i sig för mycket Omega-6 kan det ge allergier och kärlsjukdomar. Omega-s är idag vanligt i det industrifett som används i friterad mat och kakor och annat med lång hållbarhetstid.

Greenpeace har hittat gifter i barnkläder

I en ny studie har Greenpeace köpte 82 olika barnkläder från 25 länder, bland annat från märken som Adidas, H&M, Burberry, Nike, Gap & Disney. Av de 82 plaggen innehöll 76 plagg åtminstone en farlig kemikalie och fyra av de plaggen var inköpta i Sverige.

Det som förvånade var att det inte förekom någon skillnad på dyrare märken och budgetalternativen. 

En t-shirt från Primark innehöll 11% ftalater och höga nivåer av nonylfenoletoxilat hittades i produkter som säljs av Disney och American Apparel. Både i en body från Burberry, ett par regnbyxor från H&M och i en t-shirt från Nike fanns rester av kemikalier. I en baddräkt från Adidas fanns högre halter av PFOA, än vad som är tillåtet enligt företagets egen policy samt i en av deras tröjor hittades ftalater i ett plasttryck men Adidas försvarar sig med att de följer lagstiftningen. Greenpeace finner dock det anmärkningsvärt att man inte har ett förbud mot att använda ftalater i barnkläder som sitter nära andningsorganen, när de är förbjudna i leksaker.

De kemikalier som ingick i undersökningen var bland annat ftalater, organiska tennföreningar, nonylfenoletoxylater, antimon och perflourerade ämnen.

Greenpeace menar att om man vill undvika gifter i kläder ska man köpa begagnat, i övrigt är det nästan omöjligt.

- Dessa gifter förorenar vattendrag och sprids över hela jorden. Klädföretagen måste sluta använda giftiga kemikalier och gå över till de miljömässigt bättre alternativ som redan finns i dag, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Kemikalieinspektionen ska granska smycken

Det har genomförts flera studier som visar att bijouterier innehåller för höga halter av kadmium, bly och nickel trots att gränsvärdena är mycket låga, i princip får de inte användas i smyckestillverkning.

Redan 2007 visade en granskning att 75% av smycken på marknaden innehöll för höga halter av bly.
Alla de tio kedjor som ingick i undersökningen, sålde smycken som innehåller bly, ibland så höga att kemikalieinspationen övervägde att polisanmäla butikskedjorna. Det syntes då ingen skillnad mellan företag som Åhlens, Glitter, Albrekts Guld, Guldfynd, Gina Tricot, Ur & Penn, Kicks och Indiska Många innehöll blyhalter upp till tio procent eller mer.

Nickelförbudet har funnits länge, för kadmium kom det för två år sedan, men förbudet mot bly är bara några månader gammalt. Nickel kan orsaka allergi, kadmium kan orsaka benskörhet, cancer och njurskador medan bly kan skada nervsystemet.

Därför ska nu Kemikalieinspektionen granska hela branschen. De menar att inte bara hudkontakt innebär risker utan även om barn kommer åt att suga/tugga på sakerna, eller vid avfallshantering, då metallerna sprids i naturen. Och man ska inte glömma dem som tillverkar smyckena.

Som konsument är det i princip omöjligt att se om smycket innehåller de förbjudna metallerna. men ett bra tips är att fråga i butiken om smyckena uppfyller lagstiftningen. De flesta företag har säkerhetsavtal med sina leverantörer men hittar ändå smycken med otillåtna värden i olika kvalitetstester.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar