Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 2 december 2013

Analys av sportartiklar!

I ett pressmeddelande från KemI i nivember berättas det om ett utförligt test av sportartiklar. 52 olika produkter testades. Det konstaterades att:

I 4 av 52 varor hittades förbjudna halter av kortkedjiga klorparaffiner
I tolv av varorna hittades ftalaterna DEHP och DIBP.
I en vara, en åkmadrass för barn, hittades icke tillåtna ftalater.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar