Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 25 juni 2013

Männen och deras spermier!

Karolinska institutet har publicerat en bra artikel om vad kemikalierna påverkar i kroppen, inte minst för pojkarna, deras spermier och könsutveckling. Spermieantalet minskar, olika cancerformer ökar, flickor kommer tidigare i puberteten o s v.

"I undersökningar på unga män ända från 1940-talet kan vetenskapen peka på en successivt sänkt spermakvalitet och de nordiska cancerregistren visar entydigt i samtliga nordiska länder en stadig ökning av förekomsten av testikelcancer sedan 1960-talet".

Läs hela artikeln på http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=45520&l=sv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar