Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 11 juni 2013

Kemikalier bakom många folksjukdomar

Jag har tidigare pratat om Åke Bergman, professor i miljökemi, som är en av Sveriges största förespråkare för kemikalieförbud.

Nu har ytterligare forskning, gjord av WHO, gjort att man kopplar ihop många kemikalier med flera folksjukdomar som bröst-, testikel-, och prostatacancer samt fetma/diabetes, dålig spermakvalitet och avbrutna graviditeter.

Åke Bergman anser att tusentals kemikalier bör förbjudas omgående. EU-parlamentarikern Åsa Westlund hoppas att det redan 2015 ska kunna förbjudas 800-1000 ämnen, men tillägger att ingen riktigt vet hur många ämnen som behövs förbjudas. Idag finns dessa ämnen i alla populationer i hela världen.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar