Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 18 februari 2013

Klimatsmarta svenskar?

I Sverige vill vi gärna tro att vi är miljömedvetna. Inte minst för att vi källsorterar och handlar en del ekologiskt. Men vi svenskar, liksom resten av västvärlden, gör ett stort fotavtryck i naturen, inte minst genom vår köttkonsumtion, flygresor och bilnyttjande.


Enligt Jordbruksverket orsakar köttkonsumtionen cirka tio procent av svenskarnas klimatpåverkan varje år. Flygturismen och bilismen ökar och forskare tror att turismen kommer att stå för större klimatpåverkan än alla andra sektorer inom 50 år. Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar