Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 24 februari 2013

Artikel om kemikalier!

Leif Kronberg, professor i organisk kemi vid Åbo Akademi har skrivit en mycket intressant artikel om kemikalierna i vårt liv. Idag uppskattar man till exempel att människan utsätts för ett tusental olika syntetiska kemikalier dagligen.

Föreningar av olika kemikalier förekommer bland annat i hygienprodukter, textilier, byggnadsmaterial (lim, målfärger, isoleringsmaterial) och i olika plaster,. Vi är utsatta för dem då vi arbetar med vår dator, sitter i vår bil, på arbetsplatsen, i vårt hem där det finns nya textilier, då vi gör vår morgontoalett och så vidare. Till de mest omtalade föreningarna hör så kallade mjukgörare, ftalaterna i till exempel plaster; flamskyddsmedel, främst de bromerade difenyletrarna som förekommer i plaster och textilier; bisfenol A som sipprar ut till exempel från polykarbonatplaster; antibakteriella medel i hygienprodukter, till exempel tandkräm; alkylfenoler i tvättmedel; och perfluorerade föreningar i textilier och i material som avstöter både vatten och fett, till exempel i vaxer, och i vattenbaserade målfärger.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar