Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

fredag 8 februari 2013

Farliga taueringsfärger!

Kemikalieinspektionen (KemI) analyserade under 2010 tatueringsfärger av populära fabrikat. Analysen visade att det var mycket vanligt med hälsofarliga ämnen i färgerna.Ämnen som är kända för att orsaka allergier, cancer, mutationer och skador på fortplantningsförmågan hittades i de flesta av de analyserade färgerna. Utomlands har man även konstaterat höga halter av bakterier i tatueringsfärg.

Tatueringsfärger, det vill säga färger som injiceras under huden för tatuering eller permanent makeup, har tidigare saknat särskild lagstiftning i Sverige. En ny svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 och Läkemedelsverket har tagit fram en ny föreskrift på området som börjar gälla den 1 februari 2013.

Läs hela inlägget här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar