Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Kadmium

Kadmium är ett grundämne som finns naturligt i alla jordar. Kadmium tillförs också till åkermarken framför allt genom luftföroreningar och genom användning av handelsgödsel som kan vara förorenat med kadmium.

Kadmium förekommer i batterier, cigaretter, konsnärsfärger samt mat som spannmål och potatis.

Kadmium är i höga halter är metallen giftig för alla former av liv. I den mänskliga kroppen lagras det mesta kadmiumet i lever och njure där det oskadliggörs av ett speciellt protein. Kroppen utsöndrar kadmium mycket sakta genom urinen och halveringstiden är cirka 10 år. Det är när tillförseln av kadmium är större än vad kroppen kan binda som det börjar bli problem som bland annat kan leda till njurskador och skelettdeformationer. Rökare, kvinnor i fertil ålder och vegetarianer hör till riskgrupperna som kan få höga halter av kadmium i kroppen. Benbrott på grund av benskörhet, osteoporos, är därför dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Sverige jämte Norge och Island ligger i topp i Europa när det gäller höftfrakturer hos kvinnor.
.
Kadmium orsakar benskörhet och har tredubblats i Sverige sedan 50-talet. Det kostar svenska samhället 4,2 miljarder per år, enligt en uträkning gjord av Kemikalieinspektionen i år.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar