Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Granskning av svenska företag

Något man upptäcker, när man försöker kemikaliebanta sitt hem, är att man måste bli detektiv. Mycket lite information om produkter finns enkelt att tillgå och oftast står man lite frågande till huruvida just den plastleksaken eller den soffan är farlig. Och företagen hjälper inte alltid beredvilligt till. I mitt eget hem blev det därför så att jag rensade ut "allt" för att undgå risk. Det är ju inte riktigt rätt om man betänker den ekologiska aspekten.

Därför tänkte jag börja med en serie företagsgranskning där jag skickar ut frågor till företag inom de olika branscherna.

Vi får se vad jag uppnår för respons, jag vet att många inte svarar, men en granskning av de produkter som är vanliga på den svenska marknaden känns högaktuell.

Följande frågor tänkte jag skicka ut till olika företag.

- Har ni någon på ert företag som arbetar aktivt med kemikaliefrågor?

- Följer ni REACH:s kandidatlista eller baserar ni er kemikaliehantering även på andra kriterier?

- Är ni med i några externa projekt/organisationer som arbetar med avveckling av farliga/utveckling av ofarliga kemikalier?

- Kan era konsumenter lätt hitta någon information, på till exempel er hemsida, om er kemikaliepolitik och utfasning av farliga kemikalier i ert sortiment?

- Har ni idag några produkter som står med på REACH:S kandidatlista i ert sortiment?

- Om ja, har ni några planer på att fasa ut dessa och inom vilken tidsram?

- Vilka kemikalier har ni fasat ut de sista åren?

- Vilka kemikalier planerar ni att fasa ut inom en tvåårsperiod?

- Vem kontrollerar att era produkter är fria från farliga kemikalier?

- Har ni ett miljövänligt/kemikaliefritt sortiment idag? Hur hittar man detta i era butiker? Hur är det märkt?

- Har ni Bisfenolfria kvitton i era butiker?

Om ni vill att några frågor ska läggas till, lägg en kommentar under detta inlägg så tittar jag på det och återkommer. Tanken är att frågorna ska skickas i slutet på nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar