Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Gifter i ekologisk olivolja

Råd & Rön har gjort en undersökning av ekologiska olivoljor i september 2012.

– Det är anmärkningsvärt att ekologiska oljor innehåller bekämpningsmedel, även om det är i mycket små mängder, säger Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket.

Det är testets näst dyraste olja, Frantoi Cutrera, med ett literpris på 380 kronor som hade de högsta halterna av klorpyrifos: 28,4 mikrogram per kilo, vilket måste tyda på att oliverna besprutats. I oljorna från Saltå Kvarn och Änglamark upptäcktes drygt 5 mikrogram per kilo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar