Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Bisfenol i kvitton - hur vet man?

Jo man kan skrapa lite grann med nageln och är det termopapper kommer det att bli svartgråa rivmärken. Då är det gjort av termopapper och innehåller troligen Bisfenol.

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot bisfenol A (BPA) i termopapper som används i kvitton, biljetter etc. i handeln och i vissa andra servicesektorer. Detta lämnades in september 2012. Inget beslut taget än.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar